top of page
43100908_2278697818811729_67557621682237
Инклузивни групи
Повеќекратни европски и светски шампиони.
Амбасадори за лица со нетипичан развој.
bottom of page